inspektor nadzoru tarnowskie góry

Usługę inspektora nazdoru oferuję na terenie:
Zabrza, Bytomia, Tarnowskich Gór.
Doświadczenie Budowlanie

Porady inspektora nadzoru z tarnowskieCH góry.

Przykładowe obowiązki Kierownika Budowy ustawa Prawo Budowlane wymienia:

 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,
Pierwszymi czynnościami wykonywanymi przez Kierownika Budowy to:
 • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
 • wpis do dziennika budowy,
 • przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego to funkcja niezależnej osoby od strony Inwestora, najczęściej w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych.

Świadczona usługa jako inspektora nadzoru niesie za sobą wiele korzyści:

 • reprezentowaniem interesów Inwestora,
 • wydawanie poleceń kierownikowi budowy,
 • kontroluje jakość procesu budowlanego i wpisów do dziennika budowy,
 • Inwestor zaoszczędza nerwy wynikające z nierzetelności wykonawców,
 • podejmuje się kontroli kosztów budowy, dzięki czemu Inwestor zostanie uchroniony przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji,
 • kontroluje jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.
OFERUJE USŁUGI:
 • kierownika budowy

 • kierownika robót

 • inspektora nadzoru

 • sporządzania harmonogramów
 • wykonywania przeglądów okresowych budynków i budowli
 • doradztwa technicznego
41-907 Bytom Pozycjonowanie stron www, Gliwice, Zabrze
tel: 509 373 186